Isojen ruutujen trendit

Julkaistu 14.9.2023 – lukuaika 3 min.

Isot ruudut ovat vaikuttavia ja tehokkaita huomion vangitsijoita, mutta ilman tarkkaa suunnittelua mainoseurot valuvat hukkaan. Kun talous ei kasva odotetusti ja mediamarkkina kehittyy silti vauhdilla, on hyvä hetki pysähtyä ja miettiä miten järkevältä pohjalta mediavalinnat on tehty markkinoinnin osalta.  Useammat suurimmista  menestysyrityksistä ovat syntyneet ja kukoistaneet keskellä kriisejä.

Budjettileikkausten sijaan on hyvä pohtia voiko muutoksilla saada aikaan suuremman vaikutuksen? Alan kovimpia trendejä seuraamalla voidaan sovittaa muutoksia tapauskohtaisesti ja tehdä kokeiluja yhdessä. Autamme ymmärtämään ja omaksumaan trendien merkityksellisyyden ja hyödyllisyyden juuri teidän brändille.

Total TV

Jo pitkään suunnitteilla ollut TV & VOD -yhteismitallisuusprojekti lähestyy loppua. Vuoden 2024 aikana Total TV -ostaminen ja -mittaaminen mullistuvat, kun TV-sisältöjen mainonnan mittaamiseen saadaan mukaan yhteiset tunnusluvut. VOD:ien vahvan kasvun myötä tämä mahdollistaa entistä tarkempaa strategista suunnittelua ja mainoseurojen käytön optimointia. Suomi on yhteismitallisuuden kehityksen pioneeri yhdistäen isojen mediatalojen voimat. Mainostajalle tämä lisää kustannustehokkuutta sekä luo uusia mahdollisuuksia ostamisen kannalta. Kun tehdään mediavalintoja on hyvin keskeistä ymmärtää ja hyödyntää olemassa olevaa tietoa kohderyhmien jakaumasta TV:n ja VOD:in välillä. Kun tuotteiden määrä kasvaa vauhdilla, silloin korostuu laadukkaasti tehty kampanjoiden optimointi, suunnittelu, analysointi sekä raportointi.

CTV

Connected TV on nyt kasvava trendi myös Suomessa, ja se tarjoaa täysin uusia ison ruudun mainonnan tuotteita. Tuotteistus kehittyy nopeasti ja tarjoajia jo useampia. Kohdennus tapahtuu suoraan Smart TV -laitteeseen, joka on yhdistetty verkkoon tai TV:n esiasennettuihin sovelluksiin. Suomessa verkkoon liitettyjen Smart TV -laitteiden määrä kasvaa edelleen vahvasti. Nyt on hyvä hetki lähteä rohkeasti mukaan esimerkiksi  lisäämällä CTV osaksi Total TV -kokonaisuutta. Toistaiseksi CTV:ssä on mainostajia vielä hyvin vähän Suomessa, vaikka mainostamaan pääsee edullisesti ja kohdennusmahdollisuuksia on paljon. Navigointi CTV-ympäristössä hoituu meiltä vaivatta ja kannustammekin järkipohjalta tehtyihin uusien mainosmuotojen kokeiluihin.

Huomio mittarina

Mainontaa on kaikkialla ja paljon, mutta mihin huomio kiinnittyy, kuinka paljon ja mikä jää mieleen? Lumenin Attention Economy -tutkimus tutki millainen mainonta huomataan, ja erityisesti, miten aktiivinen huomaaminen vaikuttaa mainonnan tehoon ja vaikuttavuuteen. Tuloksista johdettuna TV-, VOD- sekä elokuvamainonta olivat mittareiden kärkipäässä. Meillä kaikki suunnittelutyö pohjautuu tapauskohtaiseen ideointiin pohjautuen vahvistettuihin mittareihin. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, mitä metriikoita eri mediat käyttävät ja pidämme huolta tulosten raportoinnin yhdenmukaisuudesta. (Lähde: https://lumen-research.com/blog/lumen-audio-attention-economy/)2023)

HVOD:ien aikakausi

Hybrid video on demand, eli tuttavallisemmin HVOD houkuttelee katsojia kohti edullisempia vaihtoehtoja sisällön kuluttamiselle. Sisältöjen ylitarjonta sekä kireä taloustilanne ovat vähentäneet ihmisten halukkuutta maksaa viihteen kulutuksesta. Useiden maksullisten suoratoistopalveluiden kohdalla saturaatiopiste on saavutettu, ja ankara kilpailu on ajanut palveluntarjoajat nostamaan hintoja yli kuluttajien kipurajojen. Talouskuri on toisaalta mahdollistanut HVOD-palveluiden kasvun. Kevyemmät versiot sisältävät vähemmän mainontaa kuin täydet suoratoistopalvelut, ja täten mahdollistavat myös kevyen kuluttamisen edullisemmin. Suomessa kolme isointa TV-mediaa ovat ottamassa markkinan haltuun, ennen kuin Netflix ja sen kilpailijat jalkauttavat heidän omat palvelunsa tänne. Kotimaisen sisällön kulutus on pysynyt vahvana ja tulee pysymään, eli isolta ruudulta kulutettu sisältö monipuolistuu jatkuvasti ja kenttä tulee pirstaloitumaan myös jatkossa.

Gaming

Videopelaaminen on vakiintunut osaksi valtavirtaa kaikkialla, mutta milloin on hyvä hetki ottaa pelimainonta mukaan mediavalikkoon? Monelle tyypillisen pelaajan mielikuva on edelleen vanhentunut, vaikka tyypillinen pelaaja joka tavoitetaan on ikähaarukan 25–66 välillä. Pelaaminen on kehittynyt yhdeksi maailman suurimmaksi viihteen muodoksi myös ajankäytön, kohderyhmien kokojen sekä kassavirran kasvattamisen kannalta. Sillä tavoitetaan laajoja demografioita erilaisilta alustoilta keskittyneessä, mutta rentoutuneessa mielentilassa. Pelaaminen saa hyvin paljon huomiota, koska se tuo ihmisille  merkityksellisyyttä, yhteyksiä sekä interaktiivisuutta eri tavalla kuin mikään muu media. Etenkin satunnaisia mobiilipelaajia voi myös tavoittaa siihen aikaan päivästä, kun monien muiden medioiden kulutus on vähäisempää. Koska kohderyhmiä ja alustoja on hyvin paljon me pidämme huolta siitä, että pelimainonta otetaan mukaan mediavalikkoon asiakkaalle sopivalla tavalla.

Lähde: Casual Gaming Advertising White Paper 2023, Smartclip