Ota
Yhteyttä

Kampanja­mittaukset

Kampanjamittaus kannattaa jo pienemmänkin mediabudjetin kampanjassa, erityisesti, mikäli testataan uusia medioita tai luovaa konseptia. Kampanjamittauksen avulla saat tiedon siitä, miten hyvin kampanja tavoitti kohderyhmät ja mitkä mediat korostuivat eri kohderyhmissä. Tutkimus kertoo myös suhtautumisesta mainoksiin sekä brändiin kampanjan jälkeen.

Parhaimmillaan kampanjamittauksesta saadaan kiinni johtolankoja, joita seuraamalla päästään tekemään syvempiä liiketoiminnallisia oivalluksia. Vähimmilläänkin se kertoo, mihin kanaviin seuraavat ponnistukset kannattaa ohjata ja minkälaisilla sanomilla.