ROMI- ja ROAS-laskenta

NØRR3 ROMI (Return On Marketing Investement)-mittaus kertoo paljonko markkinointi-investointisi tuottavat. Eli määritellään ja mitataan kaikki markkinointi-investoinnit, joita sitten verrataan myynnin kehittymiseen. Mittauksesta saadaan eniten irti, kun ymmärretään ja mitataan ROMI:n lisäksi koko funnelin eri vaiheiden tunnusluvut. Siten päästään kehittämään oleellisimpiin tunnuslukuihin vaikuttavia tekijöitä. ROMI-mittauksen avulla pystymme arvioimaan ja osoittamaan markkinointipanostustesi kannattavuuden – tai kannattamattomuuden. 

NØRR3n markkinointi mixin mallintaminen voidaan tehdä yhteistyössä asiakkaan olemassa olevien tai NØRR3:n kumppanien kanssa. Mallintaminen on analyyttinen ratkaisu, joka auttaa markkinoijia ymmärtämään ja ennustamaan millaisia vaikutuksia erilaisilla mediaratkaisuilla ja budjettiallokaatiolla on myyntiin ja brändin kehitykseen sekä tekemään tämän perusteella muutoksia omaan mediastrategiaan.

ROMI-mittauksessa huomioitavat kustannuserät kannattaa miettiä tarkasti etukäteen. Huomioidaanko esimerkiksi maksettujen mediakulujen lisäksi ulkopuoliset työvoimakulut, lisenssikulut, sisäiset työkulut jne.

Suoraviivaisempi mittaus voidaan tehdä myös ROAS (Return On Ad Spend)-tasolla. Tällöin maksetun median kuluja verrataan myynnin tai esimerkiksi liidimäärän kasvuun.