NØRR3 Campaign Performance

NØRR3 Campaign Performance -tutkimuksen avulla voit mitata miten hyvin kampanjasi tavoitti halutun kohderyhmän ja miten se toimi. Suositeltu n-koko on minimi 300-500 kpl.

Tutkimuksessa selvitetään valtakunnallisen paneelin (Norstat) ja kyselytutkimuksen avulla asiakkaan kampanjan performointi, mm. mainonnan muistaminen ja huomioarvo, ajatukset mainonnasta, mainonnan vaikutus mielikuvaan, mainonnan herättämät ajatukset sekä mainonnan aktivoivuus.