Ota
Yhteyttä

ROMI-mittaus

ROMI (return of marketing investments) mittaa, paljonko markkinointi-investoinnit tuottavat. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa, että määritetään ja mitataan kaikki markkinointi-investoinnit, joita sitten verrataan myynnin kehittymiseen.

Mittauksesta saadaan eniten irti, kun ymmärretään ja mitataan ROMI:n lisäksi koko funnelin eri vaiheiden tunnusluvut. Siten päästään kehittämään oleellisimpiin tunnuslukuihin vaikuttavia tekijöitä.

ROMI-mittauksen avulla pystymme arvioimaan ja osoittamaan markkinointipanostustesi kannattavuuden – tai kannattamattomuuden. Meille se on jokapäiväinen työkalu arvioidessamme oman työmme laadukkuutta.