Sosiaalinen media

Somemainonta on kustannustehokasta, ja useimmissa kanavissa se voidaan kohdentaa erittäin tarkasti oikealle yleisölle, oikeaan aikaan ja tilanteeseen. Käytössä on paljon kanavia, kuten esimerkiksi Jodel, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn ja X (entinen Twitter. Somemainonnassa onnistuakseen on olennaista tuntea eri kanavien luonne ja suunnitella sisältö tarkasti kohderyhmän mukaan. Tunnemme kanavien mainonnan toimintalogiikan tarkasti ja hiomme kampanjan vastaamaan kohderyhmän käyttäytymistä.