Mediapanostusdata

Mediapanostusdataa käytetään mm. luomaan kilpailuetua Share of Voice -mielessä sekä apuna tunnistamaan, miten kampanjoita on hyvä jaksottaa.