Markkinoinnin dashboardit

Markkinoinnin mittaamisen ei pitäisi olla tiedonmurusten keräilyä eri alustoista. Jos mittaaminen on työlästä, sitä tulee tehtyä vähemmän. Kun mitataan vähemmän, kehitytään vähemmän. Jos markkinointia ei kehitetä, budjetti karkaa kannattamattomiin asioihin.

Markkinoinnin dashboard on markkinointitekemisen hermokeskus, joka kerää yhteen monille alustoille pirstaloituneen datan. Datan perusteella tehdään fiksumpia ratkaisuja kuin arvaamalla, ja tavoitteetkin konkretisoituvat lukujen kautta helpommin.

Olivatpa tavoitteesi taktisia tai brändillisiä ja kohderyhmäsi B2B tai B2C – tai sekä että – auttaa markkinoinnin dashboard kehittämään tekemisiä datavetoisesti.

Miten dashboard mittaa markkinointia?

Dashboard on markkinoinnin mittaamisen työkalu, joka kerää mainosalustoille, analytiikkaan ja omiin tietokantoihisi kertyneen datan yhteen paikkaan.

Dashboardilla tavoitteet ja niiden eteen tehdyt toimenpiteet esitetään bisnekseen sidottuina avainlukuina. Voit siis siirtyä markkinoinnin mittaamisessa ad hoc-analyyseistä jatkuvaan vaikuttavuuden seurantaan.

Kun mittaamisessa keskitytään jatkuvaan vaikuttavuuteen, myös markkinointitoimenpiteitä kehitetään pitkäjänteisesti ja kokonaisuutta optimoiden. Silloin mittaaminen ei vahingossa kutistu yksittäisten kanavien kanssa puuhasteluksi ja osittaiseksi optimoinniksi.

Parhaiten toimivat dashboardit on sidottu tiukasti konkreettisiin bisnestuloksiin, jolloin markkinointiin käytetyille euroille pystytään laskemaan selkeä ROI – oli kyseessä sitten offline- tai online-mainonta.

Milloin dashboardista on erityisesti hyötyä?

 • Käytät useita mainosalustoja/-verkostoja, joiden tulosten suora vertailu on mahdotonta tai ainakin pahuksen vaikeaa
 • Markkinoinnillasi on selkeät tavoitteet, tai ainakin haluaisit sellaiset kehittää
 • Dataa olisi käytettävissä, mutta se on ripoteltuna eri alustoihin, ja aikaa kuluu sen keräämiseen ja yhteismitallistamiseen
 • Tuotat raportit avainluvuista manuaalisesti; pahimmillaan painit joka kuukausi Excelin kanssa, ja tulokset ovat itsellesikin yllätys
 • Data on siiloutunutta ja sen sitominen liiketoiminnan tuloksiin ei ole automatisoitua.

Markkinoinnin dashboardit

Dashboardin kehitysprosessi

Markkinoinnin mittaamisessa tyypillinen haaste on osoittaa, miten markkinointitoimenpiteet ovat vaikuttaneet.

Ensimmäinen kehittämisen askel on tuoda data yhteen paikkaan. Se pitäisi saada mahdollisimman yhteismitalliseen muotoon, jotta keskenään ei verrata perunoita ja jakoavaimia.

Jo alussa kannattaa kirkastaa markkinoinnin tavoitteet ja löytää niille konkreettiset mittauspisteet, joista saadaan kerättyä dataa päivätasolla. Tavoitteita ja mittauspisteitä voidaan muokata matkan varrella, kun näkymä kertyvän tiedon valossa kirkastuu entisestään.

Kun mittaaminen suunnitellaan markkinoinnin kehittämisen näkökulmasta, saadaan isossa kuvassa näkyviin myös vaikeasti mitattaviksi koetut asiat, kuten offline-mainonnan vaikutus myyntiin.

Markkinoinnin tehokkuutta voidaan testata heti järjestelmällisesti. Kokonaisuudesta voidaan eristää yksittäisten kanavien vaikutukset myyntiin ilman monimutkaisia monimuuttujamallinnuksia.

Mediamixin optimoimisesta tulee jatkuva toimenpide, jossa etsitään optimaaliset budjettitasot kanavittain. 

Monimutkainen tieto voidaan esittää yksinkertaisten aikajanakuvaajien ja kiteytettyjen avainlukujen kautta, jolloin markkinointipäättäjä pääsee tilanteen tasalle ilman päänsärkyä.

Dashboard toimii markkinointitoimenpiteistä vastaavien henkilöiden reaaliaikaisena näkymänä mainonnan tuloksellisuuteen. Tie näkymän katselusta datalähtöiseen optimointiin on todella lyhyt, sillä visualisoitu tieto houkuttelee vastustamattomasti myös tulosten parantamiseen. 

Mitä saat, kun ostat meiltä markkinoinnin dashboardin?

 • Sparrausta mittaamisen suunnitteluun ja tavoitteiden konkretisoimiseen
 • Tarvittavien työkalujen lisenssit kiinteään kuukausihintaan (datastudio + Supermetrics)
 • Tarkat työmääräarviot haluamallesi dashboard-kokonaisuudelle
 • Mainos- ja analytiikka-alustojen liittäminen dashboardiin
 • Sparrausta omien tietokantojen liittämisen mahdollisuuksista ja vaatimuksista
 • Sovitut mittausnäkymät haluamillasi avainluvuilla, selkeästi visuaalisesti esitettynä
 • Halutessasi koulutusta dashboardin käyttöön ja kehittämiseen
Ota yhteyttä

Relevantit asiakascaset

Case St1

Case St1

Erityisavustaja Jalkauttaja Mittaaja

NØRR3 suunnitteli ja toteutti vuoden suurimman kampanjan media-aktiviteetit loistavin tuloksin ja toimi tiiviisti Ivalo Creativen suunnittelijoiden kanssa konseptin ideoinnissa.


TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter

TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter

TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter