Ota
Yhteyttä

Fresh Servant – Hetki

Fresh Servant on suomalainen markkinajohtaja kuluttajapakatuissa salaateissa. Yhtiö tunnetaan Hetki-brändistään.

Yhteistyön aloitus

Vuodenvaihteessa 2021-2022 Fresh Servant etsi uusia markkinoinnin yhteistyökumppaneita nostaakseen tunnettuuttaan ja lisätäkseen myyntiään. Kilpailutuksen jälkeen kumppaneiksi valikoitui luova toimisto 358 sekä insight- ja mediatoimisto NØRR3. Fresh Servant oli aiemmin tehnyt markkinointiaan hyvin vahvalla perinteisellä painotuksella päämedianaan TV. Nyt haluttiin haastaa vanha tapa toimia ja saada tunnettuus nousuun.

Ratkaisu

NØRR3 tutki Hetki-brändin tunnettuutta sertifioidun paneelin avulla ja huomasi tärkeitä alueita, mihin brändin markkinoinnin tulisi keskittyä jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin. Nämä liittyivät muun muassa eri kohderyhmiin, kohderyhmäkohtaisiin tunnettuus- ja konversio-arvoihin sekä kategoria-tason tunnettuuteen. Tämän pohjalta 358 loi Hetken markkinointiin uuden konseptin johon NØRR3 suunnitteli markkinointiviestinnän mediastrategian eri tasoineen, tarvittavan suhteen brandi- ja taktiseen markkinointiin sekä markkinoinnin dynaamiset elementit.

Kohderyhmästrategiassa tiedostettiin pääkohderyhmästä tapahtuvan spilloveria tiettyihin muihin kohderyhmiin, jolloin voitiin panostaa markkinointia tärkeimpään kohderyhmään.

Pääkonseptiin nojautuen suunniteltiin aikaan sidottuja markkinointiratkaisuja, jotka automatisoitiin ja personoitiin dynaamisen markkinoinnin avulla sosiaaliseen mediaan sekä ohjelmallisen displayn kanaviin. Esimerkiksi aamupäivän markkinointi eroaa iltapäivän markkinoinnista tuotteiden, viestien ja tehosteassettien osalta. Mainontaa automatisoitiin eri tilanteiden mukaan ja testattiin parhaiten toimivimpia ratkaisuja.

Mainonnan muistettavuutta, tunnettuutta, konversioita sekä muun muassa NPS:ää ja Brand Lovea mitataan Hetken ja pääkilpailijoiden osalta säännöllisesti NØRR3:n toimesta paneelin avulla.

Tulokset

FMCG-puolella tulosten mittaaminen pohjautuu pitkälti

  • mainonnan kanava-kohtaisiin tehokkuuslukuihin; 
  • myynnistä viiveellä syntyviin tunnuslukuihin sekä
  • erityisesti brandifunnelin paneeliin perustuvaan mittaamiseen, jossa tulee selvittää tunnettuuden lisäksi mainonnan muistaminen, NPS sekä konversiot funnelin eri osa-alueiden välillä.

NØRR3 seuraa mainonnan ja myynnin tehokkuuslukuja jatkuvasti Fresh Servantin ja 358:n kanssa. Tehokkuusluvut ovat olleet erittäin hyviä. Always-on kampanjoita ei välillä laiteta pauselle ja näin algoritmit mahdollistavat jatkuvan tulosten nousun ja kokonaisuuden ohjaamisen. Kuluttajatkaan eivät ehdi kyllästyä samaan mainontaan sillä dynaaminen markkinointikoneisto muokkaa jatkuvasti markkinointia erilaiseksi – tehokkaampaan suuntaan.

NØRR3 myös toteuttaa ja analysoi tunnettuustutkimuksen tarpeeksi usein ja riittävällä n:llä nähdäkseen markkinoinnin tulokset suoraan kuluttajilta. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä – spontaani tunnettuus Hetkellä on noussut puolessa vuodessa 80 %. Myös Top-Of-Mind -tunnettuus on noussut kaikissa kohderyhmissä yli 60 %. Hetki on selkeä kategoriavoittaja päämittareissa – kilpailijoiden tulokset eivät kehittyneet lainkaan vuoden 2022 aikana (tammikuu – heinäkuu 2022).

Dynaamisen markkinoinnin tulokset ovat niin ikään olleet poikkeuksellisen korkeita. Esimerkiksi Smartlyn avulla tehtävä Facebook-mainonnan kustannus on tippunut alan normaaleista hinnoista 45 % jatkuvuuden ja dynaamisuuden ansiosta. Lisäksi kuluttajien reagoinnit mainontaan ovat olleet poikkeuksellisen positiivisia – esimerkiksi klikkiprosentit ovat tietyissä aineistoissa olleet yli 3 %.

Yhteistyö tulokset ovat ylittäneet odotukset
kaikilla mittareilla mitattuna.

”NØRR3 on tehnyt hienoa 360-markkinointityötä, jota on systemaattisesti ohjattu tutkimuksista ja mediaoperoinnista saadulla datalla.
Olemme yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä.”

Arja Sarre
Marketing Director
Fresh Servant Oy