Ota
Yhteyttä

Terveystalo

Kesällä 2021 Terveystalo etsi kumppanikseen mediatoimistoa, jolla on napakasti hallussaan mediasuunnittelun kokonaiskuva. Terveystalolla tiedostettiin, että mikäli kampanjoinnista halutaan irti paras tulos suhteessa panokseen, ei putkinäölle tai laahaavalle yhteistyölle ole tilaa.

NØRR3 valikoitui tehtävään monipuolisen osaamisensa ja vakuuttavien näyttöjensä ansiosta.

Mitä

Nopean, osaavan 360-mediasuunnittelun lisäksi Terveystalo toivoi kumppaniltaan dynaamista tarvepohjaista toimintamallia, sekä kyvykkyyksiä rakentaa markkinointia sellaiseksi, että se tepsii sekä valtakunnallisiin että paikkakunta- ja palvelukohtaisiin tarpeisiin.  

Terveystalon osaava markkinointiporukka toivoi myös saumatonta ja sähäkkää yhteistyötä – sellaista jossa senioritason osaajat kumppaneineen eivät tarvitse paimentamista, ja parannuksia ehdotetaan proaktiivisesti.

Näiden speksien valossa oli helppoa todeta, että kokonaisuus kuulosti “meiltä”. Oli hienoa huomata, että myös Terveystalon väki sai saman vaikutelman.

Miten?

Yhteistyöhön tartuttiin saman tien. 360-kampanjoiden suunnittelu ja toteutus starttasivat heti. Dynaamiseen operointiin päästiin siirtymään osassa kanavia jo ensimmäisen kuukauden aikana.

Terveystalon lukuisia liiketoiminta-alueita varten tekemistä muokattiin siten, että toimintamallit ja tehtävät toimenpiteet palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla liiketoimintakohtaisia tarpeita. 

Jotta yhteistyö pysyisi Terveystalon omalle markkinointitiimille mahdollisimman helppona, huolehdimme erityisesti siitä, että yhteistyö meidän ja muiden kumppanien kanssa toimii selkeästi ja mutkattomasti.

Entä sitten?

NØRR3:n ja Terveystalon yhteistä matkaa on nyt takana puoli vuotta. Tulosten perusteella uskallamme odottaa sille myös jatkoa. 

“NØRR3 on moderni ja tehokas 360-mediatoimisto jolta laadukkaan mediasuunnittelun lisäksi taipuu myös vaativien dynaamisten aineistojen tuottaminen vaihtuviin kampanjointitarpeisiimme. NØRR3 on myös erinomainen sparrailukumppani, jolta löytyy näkemystä monen tasoiseen tekemiseen. Vahva suositukseni kumppaniksi!”

Salla-Mari Koskela
Digital Sales Manager
Terveystalo Oyj