Toimistojen välisestä ystävyydestä

Toimistojen välisestä ystävyydestä
Erityisavustaja Jalkauttaja Mittaaja

On kilpailuja, joissa pärjää kyynärpäätaktiikalla. Sitten on kilpailuja, joissa kaikki hyötyvät, kun kyynärpään sijaan kaverille tarjotaankin kättä. Kehtaisiko väittää, että mainos- ja mediatoimistojen välillä jälkimmäinen skenaario on lähempänä totuutta? Me ainakin kehtaamme. 

Eniten toimistojen välisestä ystävyydestä hyötyy asiakas, mutta yhdelläkään osapuolella tuskin on mitään sitä vastaan, että: 

 • tavoitteet kirkastuvat
 • säätäminen vähenee
 • rahaa ja aikaa säästyy
 • mainokset tehoavat paremmin
 • läpinäkyvyys kasvaa
 • kaikki oppivat.

Lue juttu lopppuun, niin tiedät, miten nämä hyödyt napataan plakkariin!

Tavoitteet kirkastuvat

Kun mediatoimisto ja mainostoimisto lyövät osaamisensa heti samaan laariin, ei kokonaiskuvaa tarvitse rakentaa murusista matkan varrella.

Myös tavoitteensa jo lukinneet asiakkaat hyötyvät, kun välitavoitteita ja ansaintalogiikoita kerrataan yhdessä eri näkökulmista.

Yhteisessä tavoitepallottelussa:

 • mainostoimisto kuulee mediatoimiston näkemykset kohderyhmistä ja niiden tavoittamiseen sopivista medioista
 • mediatoimisto pääsee sovittamaan luovia ideoita jo alustavasti eri kanaviin
 • virhetulkintojen riski minimoituu
 • yhteiskehittämisen synergiaedut saadaan esiin.

Viisaus pesii siellä, missä riittävän moni ihminen muistaa kysyä toisiltaan “miksi?”

Säätö vähenee

Markkinointijohtajan ja -päällikön päivä on täynnä isoa ja pientä kuvaa, “sellaisella kivalla asialla lähdin soittelemaan” -puheluita, tarralappuja ja tiimin innostamista. 

Useimmille heistä on suuri helpotus, mikäli toimistot hoitavat keskinäisen yhteistyönsä ilman paimentamista.

Etenkin yhteiset suunnittelupalaverit vähentävät säädön määrää. Niiden ansiosta:

 • Asiakkaan kommentit ja muutosehdotukset huomioidaan kerralla.
 • Luovien ja mediaväen suunnitelmat tukevat toisiaan.
 • Asiakkaan ei tarvitse toimia viestintäväilittäjänä toimistolta toiselle.

Näin vältytään myös rikkinäisen puhelimen efektiltä, joka vaanii etenkin jargoniin mielistyneitä toimistoja.

Rahaa säästyy

Kaikki haluavat tehdä työnsä mahdollisimman kustannustehokkaasti – eli välttää turhia korjauskerroksia, viestipingistä ja déjà-vu-palaverilimboja. 

Rahaa nieleviä ja laskutusta kasvattavia hukkapolkuja on aina tiedossa vähemmän, kun suunta on yhteinen ja selvä.

Suurin säästö saadaan usein muutos- ja versiopyyntöjen vähenemisestä.  Kun luova toimisto saa aineistospeksit suoraan mediatoimistolta, ei esimerkiksi puuttuvia kokoversioita tarvitse loitsia jälkikäteen.

Mainokset tehoavat paremmin

Brändiviestin, taktisten siirtojen, kanavien ja lukuisten muiden muuttujien yhteispeli on se, jolla asiakas saadaan ostamaan. 

Paras tulos saadaan, kun kohderyhmän käyttäytymisen muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. 

Jos näyttää, että tulokset ovat jäämässä keskinkertaisiksi, mainoskärkeä pitää muokata vauhdissa, ettei asiakkaan mediabudjetti valu hukkaan. Tämä onnistuu vain media- ja mainostoimiston sähäkällä yhteispelillä.

Läpinäkyvyys kasvaa

Tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolen ymmärrys toisten tekemisistä kasvaa. Samalla karttuu käsitys siitä, mitä kaikkea markkinointitoimenpiteet todella pitävät sisällään. 

Kun asioista puhutaan yhdessä, eikä tekemistä piilotella siiloissa, on kaikkien helppoa luottaa tekemiseen jo ennen vakuuttavia tuloksia.

Kaikki oppivat

Parasta kiinteissä yhteistyömalleissa on keskinäinen oppiminen:

 • Mediatoimisto hahmottaa luovan suunnittelun ratkaisuja ja prosesseja.
 • Mainostoimisto tietää kampanjan aikana ja jälkeen mikä on toiminut ja mikä ei.
 • Asiakas näkee läpinäkyvästi kokonaisuuden syy-seurausyhteyksineen ja saa tietoa, joka parhaimmillaan voi vaikuttaa strategiatason ratkaisuihin tai jopa palveluiden kehittämiseen.

Miten yhteistyö käytännössä toimii?

Esimerkki: kampanjayhteistyö

Jos tavoitteet ovat brändilliset, mainostoimiston kannattaa rakentaa suurempaa tarinaa ja mediatoimiston keskityttävä saavuttamaan mahdollisimman suuri peitto.

Jos tavoitellaan taktisempia tuloksia (esim. lisää myyntiä tietyssä kohderyhmässä), mainostoimiston kannattaa suunnitella muutama iskevä viestintäkulma, joita mediatoimisto lähtee testaamaan eri kanavissa. Pian jo ymmärretään, mikä versio toimii parhaiten kohderyhmälle

Hybridimalli: 

Oikein suunniteltu kampanja tukee top of mind -tason tunnettuuden kasvattamista.  On hyvä kuitenkin tietää, että jo kampanjan aikana voidaan viestintää siirtää kohti tuotetta – ja vieläpä tuloksellisesti. 

Hybridimallin onnistuminen edellyttää, että mainostoimisto tietää etukäteen missä kanavissa ja milloin viestiä hivutetaan kohti “osta tästä” -kulmaa. Tarinallisuuden on säilyttävä läpi kampanjan, sillä aina kohderyhmä ei näe mainontaa tasaisesti tai suunnitellussa järjestyksessä.

Mitä yhteistyöhön tarvitaan?

Harrasta dokumentointia. Dokumentointipaine jakautuu useammalle tekijälle ja tuntuu siksi kevyemmältä, mutta haasteita alkaa tulla, jos kollaboraatiotyökalut edellyttävät salapoliisityötä.

Yhteinen viestintäkanava, kuten Slack, on käytännössä pakollinen reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon. Molemmille avoin tehtävänhallintatyökalu, kuten Trello, auttaa pitämään työvaiheet selkeinä ja osapuolten askeleet näkyvinä.

Rehellisyyttä ja aitoa intoa yhteistyöhön. Asiakas on tärkein, ja hänen tulostensa eteen ponnistellaan porukalla. 

Jaettu vastuu on kevyempi kantaa. Jaettu kunnia taas on parhaimmillaan kaksinkertainen riemu. Siinä jo kaksi hyvää syytä lyödä hynttyyt yhteen ja tuottaa asiakkaalle entistäkin vaikuttavampia tuloksia!

Kirjoittajat

Dina Barbis
Senior Media Planner

Ilkka Martio
Senior Advisor

TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter

TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter

TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter