Mediastrategiat

Oikeasti toimivia mediastrategioita, olkaa hyvä!

Haluatko uutta näkemystä mediastrategiaasi? Sellaista, jossa ei osa-optimoida ja joka perustuu kokonaisnäkemykseen. 360-mediastrategiamme luonti lähtee puhtaasti busineksen ja brändin tavoitteista sekä kohderyhmäsi ymmärryksestä.

Meille on ihan sama mikä ratkaisu tai kanava vie parhaaseen lopputulokseen. Kunhan investointisi on kannattava. Jopa maksimaalinen. Optimointia meillä ei tehdä vain, jotta voitaisiin sanoa, että optimoitu on, vaan se perustuu aina tietoon, dataan ja realismiin resurssien suhteen sekä ymmärrykseen siitä mikä saa kohderyhmäsi soimaan ja kukkumaan. Saat siis juuri sinun markkinoinnin tavoitteillesi mitoitetun mediastrategian sekä senioritason ammattilaisten tuen sen läpiviemiseksi.

Mediastrategian luontia varten meidän tulee tuntea brändisi vahvuudet, heikkoudet sekä mahdollisuudet. Lisäksi meidän tulee ymmärtää tavoitteesi sekä kohderyhmäsi asiakaspolku. Brändi-, tunnettuus- tai trenditutkimukset, kilpailija-analyysit, jne. – kaikki tieto hyödynnetään.

Meidän tulee ymmärtää markkinointisi rakenne ja kohderyhmän rooli siinä. Mahdolliset segmentointisi, asiakaskuntasi, ostokäyttäytyminen, preferenssit jne.

Mahdollisesti tätä työtä olettekin jo tehneet, ehkä on jotain missä voimme nopeuttaa tai toimia lisäkäsinä?

Filosofiaamme kuuluu tehdä työtä avoimesti ja dynaamisesti kaikkien kumppaneidesi kanssa, tarvittaessa johtaa työtä.

Lopputuloksena synnytämme hyvin selkokielisen ja toteutettavissa olevan 360-mediastrategian koko kampanjalle sekä yksittäisille kanaville.
Otamme kantaa oman, ansaitun ja ostetun median rooleihin ja tarpeisiin. Otamme tarkasti kantaa myös mittaamiseen, testeihin sekä optimointiin. Arvioimme myös aina kampanjan tulokset perustuen olemassa olevaan dataan tai benchmarkkeihin.

Tarvittaessa annamme myös selkokielisen tarjouksen mediastrategiasi jalkauttamisesta huomioiden omat resurssisi.

Mediastrategian sisarmuoto on go-to-market -strategia. Tällöin kiinnitämme huomiota markkina- ja kilpailija-analyysiin hieman enemmän.

Mitä sanot? Laitetaanko pakettiin?

Relevantit asiakascaset

Case St1

Case St1

Erityisavustaja Jalkauttaja Mittaaja

NØRR3 suunnitteli ja toteutti vuoden suurimman kampanjan media-aktiviteetit loistavin tuloksin ja toimi tiiviisti Ivalo Creativen suunnittelijoiden kanssa konseptin ideoinnissa.


TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter

TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter

TV

Radio

Display

Print

Facebook

Hakukoneoptimointi

Hakukonemainonta

Ulkomainonta

Oman median aktivointi

PR

Ohjelmayhteistyöt

CRM-markkinointi

Advertoriaalit

LinkedIn

App markkinointi

Influencer-markkinointi

Jodel

Tiktok

Snapchat

Tunnettuustutkimukset

Twitter